1. Naar navigeren
  2. Naar inhoud
  3. Naar voetnoot

Corporate Responsibility

Bij Verint zetten we ons in om op een ethische manier zaken te doen en waarde te creëren voor alle belanghebbenden: klanten en partners, medewerkers en aandeelhouders, de gemeenschappen waarin we actief zijn en de rest van de wereldwijde gemeenschap. Deze inzet en de kernwaarden van Verint — integriteit, innovatie, transparantie, bescheidenheid en passie — leveren het fundament waarop ons programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is gebouwd.

We zetten ons in voor ethisch gedrag en oprecht bedrijfsburgerschap.


We moedigen onze medewerkers aan om hun talenten en vaardigheden optimaal te benutten.


We werken aan de bescherming van onze planeet via milieuduurzaamheids- en gemeenschapsprogramma's.


We streven naar succes bij alles wat we doen.

Meer informatie in het Datasheet Verint maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie

Neem contact met ons op

1-800-4Verint
(1-800-483-7468)
+1-631-962-9300