1. Naar navigeren
  2. Naar inhoud
  3. Naar voetnoot

Corporate Citizenship

Verint gelooft dat blijvend zakelijk succes onlosmakelijk verbonden is met ethisch ondernemen en goed corporate citizenship. We hebben een infrastructuur voor ondernemingsbestuur opgezet om ethisch ondernemen te promoten en onze verwachtingen te communiceren naar onze medewerkers.

Wat het belang van ethiek betreft hanteren wij een 'toon aan de top'-benadering.
Wij geloven dat het zetten van een doeltreffende 'toon aan de top' door onze raad van bestuur en het senior management de belangrijkste en meest effectieve manier is om het belang van ethiek en naleving aan onze medewerkers over te brengen. Lees meer over Corporate Governance bij Verint.

We verwoorden onze ethische normen en zorgen voor personeelstraining op het gebied van beleid
De Gedragscode van Verint biedt medewerkers van Verint een uitvoerige richtlijn voor belangrijke ethische en compliancekwesties en biedt een raamwerk voor het nemen van juiste beslissingen en het communiceren van problemen. We streven er ook naar om volledigere compliance te bereiken door middel van training en begeleiding. Medewerkers van Verint moeten trainingen volgen over tal van zaken die van belang zijn voor ons bedrijf, zoals onze gedragscode, internationale anticorruptiewetgeving, handelen met voorkennis en andere zaken.

Wij ondersteunen een bedrijfscultuur die is gebaseerd op belangrijke kernwaarden
Wij zijn eraan gehecht alle aspecten van ons bedrijf ethisch uit te voeren, in overeenstemming met Verint's kernwaarden: integriteit, innovatiet, transparantie, bescheidenheid en passie. Deze waarden geven vorm aan de manier waarop we zaken willen doen met onze klanten, onze partners en met elkaar en ze fungeren als richtlijnen bij de beslissingen die we elke dag nemen.

Meer informatie

Neem contact met ons op

1-800-4Verint
(1-800-483-7468)
+1-631-962-9300