1. Naar navigeren
  2. Naar inhoud
  3. Naar voetnoot

Beleidslijnen ondernemingsbestuur

Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Verint en andere corporate governance-documenten

Algemene informatie over het Corporate Governance-beleid van Verint

De raad van bestuur van Verint Systems Inc. is van mening dat het vertrouwen van de aandeelhouders in het bedrijf, het management en de financiële verslaggeving van cruciaal belang is voor het succes van het bedrijf. Deze website biedt algemene informatie over het corporate governance-beleid van het bedrijf. Deze beleidslijnen bieden een kader voor het goed functioneren van het bedrijf. De raad erkent dat er een doorlopende discussie wordt gevoerd over zaken die te maken hebben met governance en daarom zal de raad deze beleidsrichtlijnen en andere aspecten van het governancebeleid van het bedrijf continu blijven bestuderen.

De raad gelooft dat goede bestuurspraktijken het vertrouwen in ons managementteam, de financiële informatie en medewerkers zal verbeteren. Dit creëert een solide fundering voor het bereiken van onze zakelijke doelstellingen en stelt het bedrijf in staat om naar de hoogste ethische normen te handelen.

Het bestuur heeft twee zakelijke gedrags- en ethische codes aangenomen — de ene geldt voor alle medewerkers en de andere is van toepassing op de algemeen directeur, de financieel directeur en andere seniormanagers — om juridisch en ethisch gedrag bij de zaken van het bedrijf te bevorderen. Deze codes voor zakelijk gedrag en ethiek bieden de fundering voor de naleving van alle beleidslijnen en procedures van de onderneming, evenals voor de beste zakelijke praktijken. De beleidslijnen en procedures richten zich op een breed scala aan professionele gedragsvormen, inclusief het opstellen van een goed werkgelegenheidsbeleid, methoden om belangenconflicten te vermijden en op te lossen, het veiligstellen van intellectuele eigendommen, bescherming van vertrouwelijke informatie en een strikte naleving van alle wetten en reguleringen die op het zakelijke gedrag van het bedrijf van toepassing zijn. De codes bevatten ook procedures voor de Audit Committee om klachten te ontvangen, bewaren en te behandelen die zijn ontvangen betreffende boekhouding, interne boekhoudcontroles of auditkwesties en om medewerkers de kans te bieden om vertrouwelijk en anoniem hun bezorgdheid te uiten over boekhoudkundige of audit-aangelegenheden waar vraagtekens bij gezet kunnen worden.

Ons Corporate governance-beleid

Klik op een link hieronder om de toepasselijke beleidslijnen te bekijken.

Meer informatie

Neem contact met ons op

1-800-4Verint
(1-800-483-7468)
+1-631-962-9300