VERINT Systems Inc. (‘Bedrijf’) hecht veel waarde aan uw vertrouwen en streeft ernaar persoonlijke gegevens op een verantwoorde manier te beheren, gebruiken en beschermen. Het Privacybeleid van deze Vacaturesite (‘Beleid’) is van toepassing op alle informatie die VERINT van u verzamelt tijdens uw gebruik van onze Vacaturesite in het vacaturegedeelte op www.verint.com ). Persoonlijke informatie die elders op websites van VERINT en haar dochterondernemingen wordt verstrekt, wordt gebruikt conform ons algemene online Privacybeleid (in het vacaturegedeelte op www.verint.com ).

Deze Vacaturesite wordt beheerd door VERINT Systems Inc. (adres: 175 Broadhollow Rd, Ste 100, Melville, NY 11747, VS) ter ondersteuning van de wervingsactiviteiten van VERINT Systems Inc. en haar dochterondernemingen (tezamen ‘BEDRIJF’).

UW TOESTEMMING
Lees dit Beleid aandachtig door en geef ons uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Beleid door op de knop ‘Ik ga akkoord’ onder aan dit Beleid te klikken. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, dan krijgt u geen toegang om online te solliciteren op een vacature.

Door akkoord te gaan met dit Beleid stemt u in met de overdacht van persoonlijke informatie over u naar andere landen dan het land waarin u woonachtig bent, naar landen met andere gegevensbeschermingsregels dan het land waarin u woonachtig bent. VERINT zal gepaste technische, organisatorische en juridische stappen nemen om persoonlijke informatie over u te beschermen.

INFORMATIE DIE U VERSTREKT
Dit Beleid heeft betrekking op alle persoonlijke informatie die u op de Vacaturesite verstrekt tijdens het zoeken naar of solliciteren op een vacature, zoals:

 • naam, contactgegevens;
 • Cv, resumé, motivatiebrief, sollicitatie en informatie over werkervaring en opleiding;
 • referenties van werkgevers, bereidheid om te verhuizen, huidig salaris, gewenst salaris en waar u over de Vacaturesite gehoord hebt; en
 • professionele en andere werkgerelateerde licenties, vergunningen en certificaten die u bezit;
 • talenkennis en andere relevante vaardigheden;
 • onderscheidingen en professionele lidmaatschappen;
 • de geschiktheid om te werken in het land van de vacature waarop u solliciteert, beschikbare startdatum; en
 • informatie in verband met referenties.

U kunt er ook vrijwillig voor kiezen andere relevante informatie te verstrekken als onderdeel van uw sollicitatie. We verzoeken u de volgende gevoelige informatie niet te verstrekken, tenzij dergelijke informatie wettelijk vereist is: seksuele geaardheid, ras, etniciteit, religie, geloofsovertuiging, beperkingen, burgerlijke status, geloofsbelijdenis, nationaliteit, land van herkomst, huidskleur en/of leeftijd.

Als u van plan bent ons gegevens van een referentie of andere derde partij te verstrekken als onderdeel van uw cv of sollicitatie, dan is het uw verantwoordelijkheid om toestemming van die derde partij te verkrijgen voordat u de persoonlijke informatie aan ons doorgeeft. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die u ons verstrekt en u moet ervoor te zorgen dat die informatie legaal, waarheidsgetrouw, accuraat en op geen enkele wijze misleidend is en geen inbreuk maakt op de rechten van derde partijen of anderszins juridisch vervolgbaar is door een dergelijke derde partij.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
De informatie die u verstrekt op de Vacaturesite wordt opgeslagen in de Verenigde Staten (en in de betreffende jurisdictie(s) als de vacature betrekking heeft op een dochteronderneming van VERINT buiten de Verenigde Staten). De informatie wordt voor onderstaande doeleinden beoordeeld en verwerkt door medewerkers, consultants en/of serviceproviders van dochterondernemingen van VERINT over de hele wereld. VERINT Systems Inc. blijft verantwoordelijk voor de verzamelde persoonlijke informatie.

Persoonlijke informatie die u verstrekt via de Vacaturesite wordt verzameld, gebruikt, overgedragen en geopenbaard (‘verwerkt’) ten behoeve van de wereldwijde wervingsactiviteiten van VERINT en voor daaraan gerelateerde management- en planningsdoeleinden. VERINT gebruikt de persoonlijke informatie die u verstrekt, zoals toegestaan onder plaatselijke wetgeving, voor het:

 • verwerken van uw sollicitatie;
 • beoordelen van uw vaardigheden en kwalificaties voor een vacature;
 • verifiëren van referenties;
 • van tijd tot tijd aan u aanbieden van beschikbare services op de Vacaturesite;
 • het communiceren met u;
 • voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving;
 • toezicht houden op en registreren van services, hetzij door een VERINT-bedrijf dan wel door een derde partij geleverd; en
 • uitvoeren van een antecedentenonderzoek als u een baan wordt aangeboden.

Persoonlijke informatie over u wordt toegevoegd aan de internationale kandidatendatabase van VERINT en zal gebruikt worden om te bepalen of uw profiel past bij andere vacatures bij VERINT. Als we besluiten u een aanbod te doen, kan de persoonlijke informatie die u verstrekt worden opgenomen in ons humanresourcessysteem en gebruikt worden om het indiensttredingsproces te beheren. Als u een medewerker wordt, kan alle door u verstrekte persoonlijke informatie worden opgenomen in uw medewerkersbestand en gebruikt worden voor andere personeels- en/of werkgerelateerde doeleinden.

Het verstrekken van persoonlijke informatie op de Vacaturesite geschiedt vrijwillig. Houd er echter rekening mee dat het niet verstrekken van voldoende informatie ertoe kan leiden dat VERINT uw sollicitatie niet in overweging kan nemen of, indien u een baan wordt aangeboden, u niet kan overwegen voor latere promotie, overplaatsing of verhuizing.

OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Persoonlijke informatie over u wordt beoordeeld door medewerkers van VERINT voor wie toegang tot dergelijke persoonlijke informatie zakelijk noodzakelijk is, zoals wervers, humanresourcesmedewerkers, technische servicemedewerkers en managers of door hen aangewezen personen.

We kunnen persoonlijke informatie over u delen met bepaalde serviceproviders of consultants die namens ons werken, zoals derde partijen die VERINT helpen bij de exploitatie van de Vacaturesite. Dergelijke derde partijen zijn gehouden uw persoonlijke informatie te beschermen.

IK ACCEPTEER DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID - U verlaat de website van Verint en wordt doorgestuurd naar de Vacature-pagina van Verint, gehost door Taleo.

IK ACCEPTEER DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID NIET