Verint erkent de cruciale rol van het continuïteitsbeheer van een bedrijf en heeft processen, resources en richtlijnen ontworpen om de bedrijfsfuncties en -diensten van Verint naar klanten in geval van nood te verzekeren.

Verint houdt zich aan de wetgeving, regelgevende richtlijnen en praktijkcodes die verband houden met het continuïteitsbeheer van een bedrijf, en handelt volgens erkende normen zoals ISO 22301. Wij vragen ook aan onze hoofdleveranciers en onderaannemers om hun eigen managementplannen met betrekking tot de continuïteit van hun bedrijf te bepalen en te onderhouden en deze kenbaar te maken aan Verint om te bekijken.

We zijn proactief op het gebied van rampenherstel en bedrijfscontinuïteitsplanning. Het bedrijfscontinuïteitsmanagementprogramma van Verint helpt ervoor te zorgen dat onze cruciale processen, waaronder productleveranties en klantenservice, kunnen herstellen en presteren na een noodgeval of andere onderbreking. Wij werken proactief op het gebied van rampbestrijding en het plannen van de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

Wij willen alle facetten van ons managementprogramma voor continuïteit van bedrijfsactiviteiten regelmatig nakijken, testen en updaten, met risicobeoordelingen en impactanalyses om onderbrekingen en verliezen naar onze klanten, ons bedrijf, partners en andere aandeelhouders te verminderen

Wij willen verder blijven investeren in onze infrastructuur voor de continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten om de veerkracht van onze belangrijkste bedrijfsprocessen en -diensten naar onze klanten te verhogen.