Verint gelooft dat blijvend zakelijk succes onlosmakelijk verbonden is met ethisch ondernemen en goed corporate citizenship. We hebben een infrastructuur voor ondernemingsbestuur opgezet om ethisch ondernemen te promoten en onze verwachtingen te communiceren naar onze medewerkers.

Wat het belang van ethiek betreft hanteren wij een 'tone at the top'-benadering.
Wij zijn van mening dat de belangrijkste en meest effectieve manier om het belang van ethiek en compliance naar onze medewerkers te communiceren, is om een effectieve ‘tone at the top’ vast te stellen via onze Raad van Bestuur en ons Senior Management. Lees meer over Verint Ondernemingsbestuur.

We verwoorden onze ethische normen en zorgen voor personeelstraining op het gebied van beleid
De Gedragscode van Verint biedt medewerkers van Verint een uitvoerige richtlijn voor belangrijke ethische en compliance-kwesties en biedt een raamwerk voor het nemen van juiste beslissingen en het communiceren van problemen. We streven er ook naar om volledigere compliance te bereiken door middel van training en begeleiding. Medewerkers van Verint moeten trainingen volgen over tal van zaken die van belang zijn voor ons bedrijf, zoals onze gedragscode, internationale anticorruptiewetgeving, handelen met voorkennis en andere zaken.

Wij ondersteunen een bedrijfscultuur die is gebaseerd op belangrijke kernwaarden
We doen er alles aan om alle aspecten van onze bedrijfsvoering op ethische wijze uit te voeren, in overeenstemming met de kernwaarden van Verint: integriteit, innovatiet, transparantie, bescheidenheid en passie. Deze waarden geven vorm aan de manier waarop we zaken willen doen met onze klanten, onze partners en met elkaar en ze fungeren als richtlijnen bij de beslissingen die we elke dag nemen.