Verint erkent dat informatie een waardevol bezit is en wij zetten ons in om bedrijfsinformatie van Verint te beveiligen tegen moedwillig of ongewild misbruik, evenals de informatie met betrekking tot onze klanten, partners, verkopers, en andere zakelijke partners.

Verint is wereldwijd gecertificeerd voor de ISO-27001 norm inzake managementsystemen voor gegevensbeveiliging. De leidinggevenden bij Verint bekijken de risico's en bepalen de principes en middelen waarmee informatie beveiligd wordt, en zij worden ondersteund door beveiligingsexperts die ervaren zijn in risicobeheer en gediplomeerd in professionele informatiesysteembeveiliging (CISSP), Informatiesysteemmanagement (CISM) en gecertificeerde informatiesysteemauditors (CISA).

Wij hebben een sterke informatiebeveiligingsstructuur met een op normen gebaseerd informatiebeveiligingssysteem en beveiligingscontroles voor een effectief risicobeheer. Onze informatiebeveiligingsinfrastructuur bestaat uit:

  • Een informatiebeveiligingsbeheersysteem dat het risico met betrekking tot informatiebeveiliging beheert, controleert en minimaliseert.
  • Strikte toegangscontrole, waar de toegang bepaald wordt op basis van 'moet weten' en 'minst bevoegd'.
  • Wereldwijde bewustmakingscampagnes om Verint-medewerkers hun verantwoordelijkheden tot beveiliging van informatie bij te brengen.
  • Compliance eisen aan derden (Third-party) krachtens de richtlijnen van de Verint-informatiebeveiliging
  • Integratie van de informatiebeveiliging met het Verint-bedrijfsproces
  • Door de branch erkende technologieoplossingen die wij 24x7ondersteunen, met de mogelijkheid tot het regelen van hun eigen management, plus een ingebouwd beveiligingssysteem zodat informatie niet beschadigd wordt of verloren gaat.
  • Privacybeleid voor gegevens ter naleving van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke informatie van onze medewerkers, klanten en derden wereldwijd. Lees ons privacybeleid over informatie verzameld via onze websites.

Verint zet zich in om onze informatiebeveiligingsinspanningen voortdurend te verbeteren, in naleving met wereldwijd erkende normen.