Bij Verint erkennen wij de waarde die wereldwijde normen bieden aan onze onderneming en onze klanten. We ontwerpen onze producten, processen en services zodanig dat ze voldoen aan deze normen en aan algemeen aanvaarde praktijken in de sector.

Verent is wereldwijd gecertificeerd volgens de volgende ISO-normen:

  • ISO 9001 quality management. De pijlers van ons wereldwijd kwaliteitsbeleid berusten op het tegemoetkomen aan of overschrijden van de verwachtingen van onze klanten, en het voortdurend verbeteren van onze oplossingen, diensten en processen, en streven naar organisatorische en individuele uitmuntendheid.
  • ISO 27001 informatiebeveiligingsmanagement, dat Verint positioneert om onze informatiemiddelen en die van onze klanten effectiever te beschermen.
  • ISO 14001 milieubeheer, dat de toewijding van Verint toont aan het bevorderen van milieuduurzaamheid in onze werkzaamheden en aanbod.