Wij hebben uitmuntende normen gevestigd waardoor we steeds onze oplossingen, processen en diensten kunnen verbeteren en wij gebruiken erkende kwaliteitstoepassingen van programma's die uitmuntendheid nastreven.

Verint is wereldwijd gecertificeerd voor de ISO-9001kwaliteitsmanagementnorm. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ontworpen zodat het toegepast kan worden bij alle Verint-bedrijven en -processen. We definiëren Key Performance Indicatoren (KPI’s) waarmee onze teams kwaliteit en zakelijke prestaties kunnen meten, en we bepalen kwaliteit ook aan de hand van methoden zoals klantenonderzoek, managementbeoordelingen en interne audits. We houden continu toezicht op ons Quality Management-systeem en werken aan het verbeteren van de doeltreffendheid en ondersteuning ervan voor onze zakelijke activiteiten.

Bij ons staat kwaliteit centraal en elke Verint-medewerker is een kwaliteitskampioen. Ons kwaliteits- en managementbeleid streeft bedrijfsbrede consistentie en duidelijke verwachtingen na, rekening houdend met onze kwaliteitsdoelstellingen. We zorgen er ook voor onze leveranciers en partners bewust te maken van onze inzet voor kwaliteit en ontwikkelen samen met hen kwaliteitsplannen.

Verint heeft zich geëngageerd om de hoogste kwaliteit te bieden en wil tegemoetkomen aan de verwachtingen van klanten en partners en deze zelfs overtreffen.