Actionable intelligence

Actionable Intelligence is een noodzaak in een dynamische wereld met een enorme groei aan informatie omdat deze organisaties cruciaal inzicht geeft en besluitvormers in staat stelt om te anticiperen, te reageren en actie te ondernemen. Dankzij de waardetoevoegende Verint-oplossingen en -diensten kunnen zowel grote als kleine organisaties in tal van sectoren beter geïnformeerde, snellere en effectievere beslissingen nemen.

Onze oplossingen helpen organisaties om twee gebieden van de Actionable Intelligence-markt aan te spreken : Customer Engagement en Cyber Intelligence. En ze doen dat door grote hoeveelheden informatie uit talloze gegevenstypen en -bronnen vast te leggen en door analyses te gebruiken om inzichten te verkrijgen uit de informatie en de resulterende intelligence in te zetten om hen te helpen customer engagement te verbeteren en de wereld veiliger te maken.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar Actionable Intelligence in veel gebruiksscenario's voor customer engagement en cyber intelligence, hebben we een innovatief fundament ontwikkeld: het geavanceerde Actionable Intelligence-platform van Verint. Ons platform bestaat uit de volgende vier componenten:

Data Capture

Maak de vastlegging van een grote verscheidenheid aan gegevens mogelijk, inclusief zowel gestructureerde als niet-gestructureerde gegevens over bijvoorbeeld werkzaamheden, transacties, netwerk en webgegevens. Ons platform is ontworpen voor het ondersteunen van big-datatoepassingen die zeer grote gegevensreeksen uit verschillende gegevensbronnen moeten kunnen vastleggen, opslaan en beheren.

Data Processing

Vereenvoudig de procedures voor het vastleggen van gestructureerde en niet-gestructureerde gegevens uit verschillende bronnen en het vervolgens opschonen, samenvoegen en voorbereiden van de gegevens voor analyse. Deze fase van gegevensverwerking is bijzonder belangrijk in toepassingen die het vastleggen en fuseren van gegevens van meerdere bronnen, verschillende systemen en een groot aantal omgevingen vereisen.

Data Analysis and Automation

Ondersteun het gebruik van een grote verscheidenheid aan analytical engines en kunstmatige intelligentie technologieën waaronder classificatie, correlatie, detectie van onregelmatigheden, identity extraction, gedragsanalyse en voorspellende analyses. Big data-analyse en automatisering zijn cruciale stappen bij het identificeren van essentiële inzichten die anders wellicht niet intuïtief zouden zijn.

Data Visualization

Vereenvoudig de presentatie van cruciale inzichten uit de gegevens aan besluitvormers en het bieden van workflow-, samenwerkings- en casemanagementmogelijkheden zodat zij snellere weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Het platform ondersteunt veel gebruikssituaties en het soort gegevensvisualisatie dat gebruikt wordt om de gebruikers toepasbare inzichten te bieden, kan worden geoptimaliseerd op basis van de specifieke gebruikersomgeving.