1. Naar navigeren
  2. Naar inhoud
  3. Naar voetnoot

Actionable intelligence

Gebruik oplossingen van Verint als hulp om actie te ondernemen

Actionable Intelligence is een noodzaak in een dynamische wereld met een enorme groei aan informatie omdat deze organisaties cruciaal inzicht geeft en besluitvormers in staat stelt om te anticiperen, te reageren en actie te ondernemen. Organisaties zijn zich nu meer bewust van de waarde die zij kunnen creëren met de inzichten die grote gegevensreeksen hen opleveren. Het aantal en soort gestructureerde en niet-gestructureerde gegevens dat tot hun beschikking staat, neemt snel toe en leidt tot nieuwe en groeiende uitdagingen en complexiteiten. Tegelijkertijd bevinden organisaties die uit big data, Actionable Intelligence weten te genereren, zich in een betere positie om waarde te creëren en hun strategische doelstellingen te verwezenlijken.

Verint richt zich al meer dan tien jaar op Actionable Intelligence. Onze oplossingen richten zich op drie deelmarkten:

  • Customer Engagement Optimization-oplossingen die organisaties helpen de interactie met klanten te verrijken, bedrijfsprocessen te verbeteren en hun personeel optimaal in te zetten met als doel de loyaliteit te verhogen, de omzet te laten stijgen, de risico's te verlagen en de bedrijfskosten te beheren.
  • Cyber Intelligence — oplossingen die organisaties helpen bij het voorkomen, detecteren, neutraliseren en onderzoeken van misdaad-, terreur- en cyberdreigingen, en om mensen, eigendommen en bezittingen te beschermen.
  • Fraud, risk and compliance — oplossingen die organisaties helpen om verliezen te voorkomen, om te voldoen aan regelgeving, om cyber-, winkel- en financiële misdrijven te onderzoeken, en om de continuïteit van zaken te waarborgen en privégegevens te beschermen.

Met het oog op de markt voor actionable intelligence wordt Verint's geavanceerde Actionable Intelligence-platform gebruikt om op efficiënte wijze innovatieve, uiterst schaalbare analytische oplossingen van bedrijfsniveau te ontwikkelen voor de markten die wij van dienst zijn. Wij definiëren ons platform als iets dat de volgende vier componenten heeft:

  • Vastlegging van GegevensOns Actionable Intelligence-platform maakt de vastlegging van een grote verscheidenheid aan gegevens mogelijk, inclusief zowel gestructureerde als niet-gestructureerde gegevens over bijvoorbeeld werkzaamheden, transacties, netwerk en web. Ons platform is ontworpen voor het ondersteunen van big-datatoepassingen die zeer grote gegevensreeksen uit verschillende gegevensbronnen moeten kunnen vastleggen, opslaan en beheren.
  • Verwerking van gegevensOns Actionable Intelligence-platform vereenvoudigt de procedures voor het vastleggen van gestructureerde en niet-gestructureerde gegevens uit verschillende bronnen en het vervolgens opschonen, samenvoegen en voorbereiden van de gegevens voor analyse. Deze fase van gegevensverwerking is bijzonder belangrijk in toepassingen die het vastleggen en fuseren van gegevens van meerdere bronnen, verschillende systemen en een groot aantal omgevingen vereisen.
  • Data AnalyseOns Actionable Intelligence-platform maakt het gebruik mogelijk van een grote verscheidenheid aan analytical engines voor gegevensanalyse, waaronder classificatie, correlatie, detectie van onregelmatigheden, identity extraction, gedragsanalyse en voorspellende analyses. Big data-analyse is een cruciale stap in het identificeren van kritieke inzichten die anders wellicht niet intuïtief zijn.
  • GegevensvisualisatieOns Actionable Intelligence-platform faciliteert de presentatie van cruciale inzichten uit de gegevens aan besluitvormers en het bieden van workflow-, samenwerkings- en casemanagementmogelijkheden zodat zij snellere weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Het platform ondersteunt veel gebruikssituaties en het soort gegevensvisualisatie dat gebruikt wordt om de gebruikers toepasbare inzichten te bieden, kan worden geoptimaliseerd op basis van de specifieke gebruikersomgeving.

advanced-platform.png