1. Naar navigeren
  2. Naar inhoud
  3. Naar voetnoot

Ondernemingsbestuur

Verint gelooft dat blijvend zakelijk succes onontkoombaar is gekoppeld aan goed verantwoord ondernemen. We zetten ons in om alle aspecten van onze bedrijfsactiviteiten ethisch, volgens onze kernwaarden — integriteit, transparantie, nederigheid, passie en innovatie — en in compliance met onze Gedragscode en toepasselijke wetgeving uit te voeren. Bekijk de beleidslijnen van Verint inzake ondernemingsbestuur.

We hanteren een ‘tone at the top’-benadering voor het belang van ethiek.

Wij begrijpen dat ethisch gedrag van cruciaal belang is voor ons vermogen om waarde te creëren voor de belanghebbenden en dat een bedrijf maar zo ethisch is als zijn medewerkers. Wij geloven dat het zetten van een doeltreffende 'toon aan de top' door onze raad van bestuur en het senior management de belangrijkste en meest effectieve manier is om het belang van ethiek en naleving aan onze medewerkers over te brengen. Dit bereiken wij door:

  • regelmatig, serieus en openlijk over ethische en nalevingskwesties te communiceren
  • het ethische gedrag van het managementteam van Verint, evenals hun open en responsieve benadering van problemen die door anderen naar voren worden gebracht.
  • een effectief bestuur en een doeltreffende compliance-infrastructuur voor ons bedrijf

Wij spreken onze ethische normen duidelijk uit in de gedragscode van Verint.

De Gedragscode van Verint geeft onze medewerkers richtlijnen voor ethisch en wettig gedrag door de waarden van Verint zowel intern als extern duidelijk uit te spreken, wat een uitvoerige richtlijn voor belangrijke ethische en compliancekwesties biedt, en een raamwerk voor het nemen van juiste beslissingen en het communiceren van problemen geeft. We bieden medewerkers van Verint wereldwijd onlinetraining in veel verschillende talen.

Wij streven naar volledigere compliance via trainingen en begeleiding.

Onze medewerkers moeten trainingen volgen over tal van zaken die van belang zijn voor ons bedrijf, zoals onze gedragscode, internationale anticorruptiewetgeving, handelen met voorkennis en andere zaken. Daarnaast coördineert onze Chief Compliance Officer een stuurgroep inzake compliance, dat alle backoffice-functies en vertegenwoordigers van het bedrijf omvat, met als doel beleidsregels goed te keuren, compliance-initiatieven te coördineren en risicobeoordeling en -beperking te bespreken.

Wij informeren onze raad van bestuur een aantal keren per jaar over alle compliance-doelstellingen. De raad is actief betrokken bij het opstellen van compliance-prioriteiten, toezicht op de voortgang en het evalueren van de bedrijfsactiviteiten op het gebied van risicobeoordeling en -beperking.

Onze bestuursinfrastructuur creëert waarde voor onze aandeelhouders.

De Governance Committee van Verint beoordeelt regelmatig de governancepraktijken van onze raad van bestuur en zorgt ervoor dat de raad op gezette tijden training krijgt over fiduciaire plichten en corporate governance.

Onze Compensation Committee heeft een beloningsfilosofie opgesteld, bedoeld om kaderleden te stimuleren onze bedrijfs- en strategische doelstellingen te bereiken door de belangen van ons kaderpersoneel overeen te brengen met die van onze aandeelhouders. Deze commissie heeft ervoor gezorgd dat een aanzienlijk deel van de beloning voor het kaderpersoneel van Verint, zowel in de vorm van geld als in aandelen, 'aan risico' onderhevig is, want deze is gebaseerd op het behalen van zakelijke doelstellingen en gerichte doelen.

Lees meer over de corporate governance-beleidslijnen van Verint.

Learn More

Contact us

1-800-4Verint
(1-800-483-7468)
+1-631-962-9300

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

+31 20 799 1900 - Amsterdam
+31 88 010 8300 - Apeldoorn
+32 9 352 00 28 – Gent

Want more information?

Contact us

+44 1932 839500 – Weybridge
+44 141 533 4000 - Glasgow

Vous désirez plus d'informations ?

Nous contacter

+33 1-55-27-36-60 – France

Brauchen Sie weitere Informationen?

Kontakt

+49 721 2017634 – Germany

¿Desea obtener más información?

Contáctenos

+34 915 726 804 - Spain

Дополнительная информация

Контакты

+48 795 999 055 – Poland

Quer mais informações?

Fale conosco

+44 1932 839500 – Weybridge