1. Naar navigeren
 2. Naar inhoud
 3. Naar voetnoot

Privacybeleid

LAATST BIJGEWERKT: MEI 2016

Verint® Systems Inc. en zijn dochterondernemingen ("Verint") hechten belang aan privacy-aangelegenheden en willen dat u weet hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Dit privacybeleid beschrijft onze werkwijze ten aanzien van informatie die wij verzamelen via de website die wij in bezit hebben en beheren en via welke u toegang heeft gekregen tot dit privacybeleid (de "site"), en tevens bepaalde informatie die wij verzamelen via offline bronnen, waarover hieronder verdere uitleg volgt. Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met de algemene voorwaarden van dit privacybeleid.

Indien u via de site naar een baan solliciteert, dan is op ons gebruik van de persoonlijke informatie die u verstrekt via ons vacaturecentrum een apart privacybeleid van toepassing, niet dit privacybeleid. Klik op http://www.verint.com/about/careers/ om ons privacybeleid voor sollicitanten te bekijken die solliciteren via de site.

Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die wij verzamelen

Persoonlijke informatie" is informatie die u identificeert als individueel persoon, zoals:

 • Naam
 • Postadres (inclusief factuur- en verzendadressen)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie en titel of functie
 • Inlognaam, pincode of ander wachtwoord waarmee toegang wordt verkregen tot bepaalde informatie op de site

Wij kunnen via de site verzamelde persoonlijke informatie samenvoegen met persoonlijke informatie die wij offline over u verzamelen, zoals zakelijke contactinformatie die wij ontvangen in verband met salespresentaties, uw e-mailberichten aan ons of uw aankopen bij ons, informatie die wordt ingewonnen als u een beurs, seminar of ander zakelijke evenement bijwoont, of informatie die wordt verstrekt door uw werkgever als uw bedrijf u inschrijft voor een training. Al dergelijke samengevoegde persoonlijke informatie wordt overeenkomstig dit privacybeleid behandeld.

Wij gebruiken betaaldiensten van derden (("betaaldienst") voor het verzamelen van betalingen voor aankopen die via de site plaatsvinden. Indien u via de site wilt betalen, wordt u doorverwezen naar een webpagina die wordt gehost door de betaaldienst (of de serviceproviders van de betaaldienst) en niet door Verint. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt via de webpagina van de betaaldienst wordt verzameld door de betaaldienst en niet door ons en hierop is het privacybeleid van de betaaldienst van toepassing in plaats van dit privacybeleid. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR DERGELIJKE BETAALDIENSTEN.

Hoe wij persoonlijke informatie gebruiken

Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken:

 • om te reageren op uw vragen en te voldoen aan uw verzoeken, zoals het sturen van waarschuwingen per e-mail, whitepapers of informatie over onze organisatie, producten en diensten;
 • om u belangrijke informatie te sturen over de site en wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en/of andere administratieve informatie.
 • om uw aankoop af te ronden en uit te voeren, bijvoorbeeld om uw bestellingen te leveren, om u te voorzien van de producten en diensten die u vraagt, om met u te communiceren over uw aankoop en om u te voorzien van de bijbehorende klantenservice;
 • om u de mogelijkheid te geven u aan te melden voor of te profiteren van verschillende mogelijkheden, zoals het inschrijven voor een online of klassikale training; het indienen van online verzoeken voor support of andere diensten; het deelnemen aan forums, blogs of andere interactieve functionaliteiten; of het aanmelden van uw organisatie als potentiële partner van Verint;
 • om u marketingberichten te sturen waarvan wij denken dat die interessant voor u kunnen zijn;
 • om u de mogelijkheid te geven feedback te verstrekken via een klanttevredenheidsenquête of voor marktonderzoeksdoeleinden;
 • om uw ervaringen op de site te personaliseren door producten en aanbiedingen te tonen die bij u passen;
 • om onze zakelijke relatie met u en de organisatie die u vertegenwoordigt te beheren en ontwikkelen, indien u een van onze klanten, zakelijke partners, of mogelijke toekomstige klanten of partners, vertegenwoordigt;
 • voor onze zakelijke doeleinden, zoals data-analyse, het verstrekken van door u aangevraagde diensten, audits, ontwikkelen van nieuwe producten, verbeteren van onze website, verbeteren van onze diensten, vaststellen van trends in het gebruik en bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes;
 • om u te voorzien van supportdiensten via de telefoon, e-mail of online chat. Wij kunnen, met uw toestemming, gebruikmaken van Remote Access (RA) om tijdelijk uw bureaublad over te nemen. Telefoongesprekken, online chatsessies of RA-sessies met supportmedewerkers kunnen opgenomen en/of gemonitord worden. Bij RA kunt u ook na de sessie toegang verkrijgen tot de opname. Bij online chat- of RA-sessies kunt u de sessie op elk gewenst moment beëindigen. Wij gebruiken supportdata (zoals hierna gedefinieerd) op dezelfde manier als wij uw informatie gebruiken, zoals beschreven in dit privacybeleid. Daarnaast gebruiken wij de informatie om uw supportincident op te lossen en voor trainingsdoeleinden. Supportdata is de informatie die we verzamelen als u een supportverzoek indient of een automatische probleemoplosser uitvoert, waaronder informatie over hardware, software en andere informatie met betrekking tot het supportprobleem, zoals: contact- of authenticatie-informatie, chatsessiepersonalisatie, informatie over de toestand van de computer en de applicatie toen het probleem zich voordeed en tijdens de diagnose, systeem- en registerdata over software-installaties en hardwareconfiguraties en fouttraceerbestanden.
 • zoals dat naar onze mening noodzakelijk en gepast is: (a) volgens de toepasselijke wet, waaronder wetten van buiten het land waar u woont; (b) om gevolg te geven aan juridische procedures; (c) in reactie op verzoeken van publieke en overheidsinstanties, waaronder publieke en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om te zorgen voor de naleving van onze algemene voorwaarden; (e) om onze activiteiten of die van aan ons gelieerde bedrijven te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen of die van aan ons gelieerde bedrijven of van u of anderen; en (g) om ons in de gelegenheid te stellen beschikbare middelen in te zetten of de schade die wij kunnen oplopen te beperken.

Hoe persoonlijke informatie bekend wordt gemaakt

Uw persoonlijke informatie kan bekend worden gemaakt:

 • aan aan ons gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die staan beschreven in dit privacybeleid. Verint Systems Inc. is de partij die verantwoordelijk is voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte persoonlijke informatie.
 • aan onze externe leveranciers van diensten die diensten leveren zoals het hosten van websites, data-analyse, betalingsverwerking, afhandeling van bestellingen, infrastructuur-voorziening, IT-diensten, klantenservice, e-mail-aflevering, verwerking van creditcardbetalingen, auditdiensten en andere vergelijkbare diensten die hen in staat stellen om diensten te leveren;
 • aan zakelijke partners, als u besluit om producten en diensten van ons te kopen waarbij producten en diensten van onze zakelijke partners (zoals integratiediensten) zijn inbegrepen of nodig zijn, om hen in staat te stellen de betreffende producten en diensten te leveren; WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR DERGELIJKE ZAKELIJKE PARTNERS. WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR DERGELIJKE ZAKENPARTNERS.
 • om aan te geven wie u bent aan iedereen aan wie u berichten verstuurd via de site;
 • aan externe distributeurs die wij vragen om verzoeken die wij van u ontvangen op te volgen;
 • door u via prikborden, chat, profielpagina's en blogs, en andere diensten waarop u informatie en materiaal kunt plaatsen. Wij wijzen u erop dat alle informatie die u plaatst of bekendmaakt via deze diensten openbare informatie wordt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van de site en iedereen in zijn algemeenheid. Wij vragen u met klem bijzonder voorzichtig te zijn als u besluit persoonlijke informatie, of enige andere informatie op de site bekend te maken.
 • aan een derde in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van onze totale of een gedeelte van onze onderneming, activa of aandelen (ook indien dit verband houdt met een faillissement of vergelijkbare gebeurtenissen);
 • zoals dat naar onze mening noodzakelijk en gepast is: (a) volgens de toepasselijke wet, waaronder wetten van buiten het land waar u woont; (b) om gevolg te geven aan juridische procedures; (c) in reactie op verzoeken van publieke en overheidsinstanties, waaronder publieke en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om te zorgen voor de naleving van onze algemene voorwaarden; (e) om onze activiteiten of die van aan ons gelieerde bedrijven te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen of die van aan ons gelieerde bedrijven of van u of anderen; en (g) om ons in de gelegenheid te stellen beschikbare middelen in te zetten of de schade die wij kunnen oplopen te beperken.

Overige informatie

Overige informatie die wij verzamelen

Overige informatie" is alle informatie die niet uw specifieke identiteit onthuld of die niet direct gerelateerd is aan een individueel persoon, zoals:

 • Browserinformatie
 • Informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën
 • Demografische informatie en andere informatie die u verstrekt
 • Geaggregeerde informatie

Hoe wij overige informatie verzamelen

Wij en onze externe dienstverleners kunnen overige informatie verzamelen op verschillende manieren, waaronder:

 • via uw browser: bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, versie besturingssysteem en type en versie internetbrowser. Wij gebruiken deze informatie om ervoor zorgen dat onze site goed functioneert.
 • door cookies en webbakens te gebruiken: zie ons cookiebeleid, waarin wordt uitgelegd hoe wij cookies gebruiken;
 • gebruiksdata: wij kunnen statistische gegevens, analyse, trends en gebruiksinformatie afgeleid van uw gebruik van diensten ("gebruiksdata") via pixeltags en andere vergelijkbare technologieën gebruiken; Tot gebruiksdata behoort bijvoorbeeld geaggregeerde kwantitatieve informatie over actieve gebruikers, activiteit, onderwerpen en groepen. Gebruiksgegevens zijn onder andere geaggregeerde, kwantitatieve informatie over actieve gebruikers, activiteiten, onderwerpen en groepen. Sommige manieren waarop wij de gebruiksdata gebruiken zijn bijvoorbeeld het verzorgen, verbeteren en personaliseren van de diensten en ons aanbod, evenals andere producten en diensten van Verint.
 • IP-adres: uw "IP-adres" is een getal dat automatisch wordt toegekend aan de computer die u gebruikt door uw internet-serviceprovider (ISP). Een IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en gelogd in de logbestanden van onze server telkens wanneer een bezoeker de site bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina('s). Het verzamelen van IP-adressen is standaard op het internet en gebeurt op veel websites automatisch. Wij gebruiken IP-adressen onder andere om het gebruiksniveau van de site te berekenen, serverproblemen te helpen vaststellen en de site te beheren.
 • van u: informatie zoals uw locatie, en daarnaast andere informatie, zoals het door u geprefereerde communicatiemiddel of interesses, wordt verzameld wanneer u deze informatie vrijwillig verstrekt. Tenzij deze informatie wordt gecombineerd met persoonlijke informatie, wordt u of een andere gebruiker van de site hierdoor niet persoonlijk geïdentificeerd.
 • door informatie te aggregeren: geaggregeerde persoonlijke informatie identificeert u of enige andere gebruiker van de site niet persoonlijk. (Wij kunnen geaggregeerde persoonlijke informatie bijvoorbeeld gebruiken om te berekenen welk percentage van onze gebruikers een bepaald kengetal hebben.)

Hoe wij overige informatie gebruiken en bekendmaken

Wij wijzen u erop dat wij overige informatie voor elk doel kunnen gebruiken en bekendmaken, behalve wanneer wij onder de toepasselijke wetgeving vereist zijn anders te handelen. Wanneer wij onder de toepasselijke wetgeving vereist zijn overige informatie te behandelen als persoonlijke informatie, dan kunnen wij, naast de in de sectie "Hoe wij overige informatie verzamelen" vermelde vormen van gebruik, overige informatie gebruiken en bekendmaken voor alle doeleinden waarvoor wij persoonlijke informatie gebruiken en bekendmaken.

In sommige gevallen kunnen wij overige informatie combineren met persoonlijke informatie (zoals bijvoorbeeld het combineren van uw naam met uw geografische locatie). Indien wij overige informatie combineren met persoonlijke informatie dan wordt de gecombineerde informatie door ons behandeld als persoonlijke informatie zolang deze gecombineerd is.

Data verzameld in verband met het aanbieden van advertenties en gerichte benadering. Ons doel bij Verint is u te voorzien van advertenties die voor u relevant zijn. Wij maken gebruik van de diensten van goed aangeschreven derden om ons te voorzien van gegevensverzameling, rapportage, advertentieresponscijfers en sitestatistieken en ons te helpen bij de levering van relevante marketingberichten en advertenties. Deze derden kunnen hun eigen cookies bekijken, bewerken of instellen. Wij, onze externe dienstverleners, adverteerders, advertentienetwerken en -platformen, bureaus en/of partners kunnen ook webbakens plaatsen voor deze derden. Op het gebruik van deze technologieën door derden is hun eigen privacybeleid van toepassing en dit valt niet onder dit privacybeleid.

Vaak zijn onze advertenties gebaseerd op de inhoud van de pagina's die u bekijkt, maar we verstrekken ook advertenties die zijn afgestemd op uw interesses. Wij hopen dat wij door het aanbieden van advertenties die zijn afgestemd op uw interesses uw ervaring op de websites van Verint zullen verbeteren.

Als u bijvoorbeeld op het Verint-netwerk vaak content over Workforce Optimization (WFO) bekijkt, kunnen wij of onze serviceproviders ‘web beacons’ gebruiken om uw eventuele interesse in WFO vast te stellen en u een advertentie tonen die aan die interesse gerelateerd is als u onze website of de website van een derde partij bezoekt. Het is belangrijk dat u begrijpt dat deze technologieën gebruikmaken van anonieme aanduidingen in de cookies die worden opgeslagen in uw browser. Wij bieden u keuzes met betrekking tot op interesse gebaseerde advertenties. Als u meer wilt weten over op interesse gebaseerde advertenties en de keuzes die u hebt, bezoek dan onze pagina Advertentiekeuzes

Verints naleving van zelfregulerende principes voor online behavioral advertising. Verint houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online behavioral advertising van de Digital Advertising Alliance. Als u meer wilt weten over de principes en uw keuzes met betrekking tot het gebruik van gegevens van online behavioral advertising door adverteerders op het internet, ga dan naar aboutads.info.

Sites van derden

Dit privacybeleid behandelt niet, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere werkwijzen van derden, met inbegrip van enige derde die een site beheert waarnaar deze site een link bevat. Het opnemen van een link op de site houdt niet in dat wij of de aan ons gelieerde bedrijven de gelinkte site onderschrijven.

Beveiliging

Wij maken gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonlijke informatie onder ons beheer te beschermen. Helaas is het niet mogelijk om te garanderen dat de overdracht van data over het internet of het opslagsysteem voor data 100% veilig is. Wanneer u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de veiligheid van enig account dat u bij ons heeft in gevaar is gebracht), meld dit probleem dan onmiddellijk bij ons door contact met ons op te nemen in overeenstemming met de sectie "Contact met ons opnemen" hieronder.

Keuzes en toegang

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en onze bekendmaking van uw persoonlijke informatie

Wij geven u een groot aantal keuzes met betrekking tot ons gebruik en onze bekendmaking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden U kunt afzien van: U kunt zich afmelden voor:

 • de ontvangst van elektronische communicatie van ons: als u in de toekomst niet langer marketinggerelateerde e-mails van ons wenst te ontvangen, dan kunt u hiervan afzien door de aanwijzingen op te volgen die in de e-mail staan of door contact met ons op te nemen via opt-out@verint.com.
 • het delen van uw persoonlijke informatie door ons met gelieerde bedrijven voor hun marketingdoeleinden: als u er de voorkeur aan geeft dat wij uw persoonlijke informatie in de toekomst niet delen met aan ons gelieerde bedrijven voor hun marketingdoeleinden, dan kunt u hiervan afzien door contact met ons op te nemen via opt-out@verint.com.
 • het delen van uw persoonlijke informatie door ons met niet-gelieerde derden voor hun marketingdoeleinden: als u er de voorkeur aan geeft dat wij uw persoonlijke informatie in de toekomst niet delen met niet-gelieerde derden voor hun marketingdoeleinden, dan kunt u hiervan afzien door contact met ons op te nemen via opt-out@verint.com.

Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs praktisch mogelijk is te voldoen aan uw verzoek(en). Wij wijzen u erop dat, wanneer u afziet van een bepaald gebruik zoals hierboven omschreven, wij uw persoonlijke informatie niet zullen kunnen verwijderen uit de databases van aan ons gelieerde bedrijven of niet-gelieerde derden waarmee wij uw persoonlijke informatie al hebben gedeeld (dat wil zeggen derden waaraan wij uw persoonlijke informatie al hebben verstrekt op de datum waarop wij uw verzoek voor afmelding hebben doorgevoerd). Wij wijzen u er ook op dat, als u ervan afziet om marketinggerelateerde berichten van ons te ontvangen, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen en dat u zich niet kunt afmelden voor het ontvangen van administratieve berichten.

Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke informatie, deze kunt wijzigen of onderdrukken

Als u ons gebruik van uw persoonlijke informatie die eerder aan ons is verstrekt wilt herbekijken, corrigeren, bijwerken, onderdrukken, verwijderen of op andere wijze wilt beperken, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@verint.com of via de adressen die hieronder staan vermeld bij "Contact met ons opnemen".

Geef in uw verzoek duidelijk aan welke informatie u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke informatie wordt onderdrukt in onze database of anderszins, en laat ons weten welke beperkingen u wilt laten doorvoeren ten aanzien van ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs praktisch mogelijk is te voldoen aan uw verzoek.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke informatie zolang bewaren als nodig is om te voldoen aan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn juridisch wordt vereist of is toegestaan.

Gebruik van de site door minderjarigen

De site is niet bedoeld voor personen jonger dan achttien (18) jaar, en wij vragen dan ook dat deze personen geen persoonlijke informatie verstrekken via de site.

Overdracht naar een ander land

Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij vestigingen hebben of waar wij gebruikmaken van dienstverleners, en door gebruik te maken van onze site geeft u toestemming voor de overdracht van informatie naar landen buiten het land waar u woont, waaronder de Verenigde Staten, waar andere regels kunnen gelden voor gegevensbescherming dan in uw eigen land.

Gevoelige informatie

Wij verzoeken u geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen of aan ons bekend te maken (bijv. informatie over ras of etnische afkomst, politieke meningen, religie of andere geloofsovertuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van vakbonden) op of via de site of op andere wijze.

Informatie die we behandelen als een dienstverlener

Bij het leveren van goederen en services aan onze klanten kan Verint van onze klanten of distributeurs informatie over hun eigen klanten (‘Klanteninformatie’) ontvangen in de vorm van tekst, geluid, software of afbeeldingsbestanden. Verint claimt niet de eigenaar te zijn van klantinformatie. Onze klanten kunnen persoonlijke informatie verzamelen, en op hun verzoek kunnen wij die gegevens hosten als onderdeel van de diensten die wij aanbieden op ons platform. Verint handelt alleen in overeenstemming met de aanwijzingen van onze klanten of distributeurs en de toepasselijke wet ten aanzien van dergelijke informatie, en op de verzameling, het gebruik en de bekendmaking ervan zijn het privacybeleid en de werkwijzen van de betreffende klant of distributeur van toepassing en niet dit privacybeleid. U moet het privacybeleid van de klant bekijken of rechtstreeks contact opnemen met de klant om inzicht te krijgen in hoe zij de gegevens zullen gebruiken die u aan hen verstrekt.

Aangepaste versies van dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen. Zie de vermelding 'LAATST BIJGEWERKT' bovenaan deze pagina om te zien wanneer dit privacybeleid voor de laatste keer werd aangepast. Alle wijzigingen in dit privacybeleid gaan in op het moment dat wij het aangepaste privacybeleid plaatsen op de site. Wanneer u de site gebruikt na deze wijzigingen, betekent dit dat u het aangepaste privacybeleid accepteert.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op per e-mail via privacy@verint.com of schrijf een brief naar het volgende adres:

Verint Systems Inc.

Attn: Legal Department/Privacy Policy

175 Broadhollow Rd, Ste 100

Melville, NY 11747

Wij wijzen u erop dat communicatie via e-mail niet altijd veilig is, dus vermeld geen creditcardgegevens of gevoelige informatie in de e-mails die u ons stuurt.

Learn More

Contact us

1-800-4Verint
(1-800-483-7468)
+1-631-962-9300

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

+31 20 799 1900 - Amsterdam
+31 88 010 8300 - Apeldoorn
+32 9 352 00 28 – Gent

Want more information?

Contact us

+44 1932 839500 – Weybridge
+44 141 533 4000 - Glasgow

Vous désirez plus d'informations ?

Nous contacter

+33 1-55-27-36-60 – France

Brauchen Sie weitere Informationen?

Kontakt

+49 721 2017634 – Germany

¿Desea obtener más información?

Contáctenos

+34 915 726 804 - Spain

Дополнительная информация

Контакты

+48 795 999 055 – Poland

Quer mais informações?

Fale conosco

+44 1932 839500 – Weybridge