1. Naar navigeren
  2. Naar inhoud
  3. Naar voetnoot

Government Cyber Intelligence: Biedt actionable intelligence aan beveiligingsorganisaties die terreur en misdaad bestrijden.

Politie-, nationale veiligheids- en inlichtingendiensten zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken van misdrijven, terroristische netwerken, drugshandel en andere illegale activiteiten. Bij dergelijke onderzoeken worden heel ingewikkelde methoden gebruikt voor onder andere het verzamelen, integreren en analyseren van informatie uit verschillende bronnen en diverse communicatienetwerken.

Network Intelligence

Verints Network Intelligence-pakket genereert inzicht en intelligence door snel kritieke informatie in het netwerkverkeer te ontdekken. Het Network Intelligence-pakket werkt met een grote verscheidenheid aan communicatienetwerken en kan opschalen om gigantische hoeveelheden communicatieverkeer vast te leggen en te analyseren.

Web and Social Intelligence

Verints Web and Social Intelligence-oplossing transformeert grote hoeveelheden web- en opensourcecontent tot inzicht, identificeert verdachte gedragspatronen en genereert voorspellende intelligence.

Intelligence Fusion

Verints Intelligence Fusion Center biedt organisaties een gecentraliseerd analyseplatform voor het creëren van inzicht, het identificeren van potentiële bedreigingen en het genereren van voorspellende intelligence. Het maakt een enkel toegangspunt via verschillende bronnen en indelingen mogelijk tot alle intelligencegegevensbronnen om onderzoek, management en analyse binnen de hele organisatie te faciliteren. Behalve het samenbrengen van door Verint-producten gegenereerde gegevens biedt het ook mogelijkheden om gestructureerde en niet-gestructureerde data uit door de klant aangeleverde databases en andere bronnen met elkaar te verbinden.

Cyber Intelligence-oplossingen

Cyber Security

Verints Threat Protection System (TPS) voor overheden, ondernemingen en essentiële infrastructuur integreert verschillende geavanceerde detectie-engines en biedt gebundelde workflows voor onderzoek, gedragsanalyse en forensisch onderzoek. Verints TPS analyseert aanvalspaden, maakt remediëring mogelijk en biedt bescherming tegen toekomstige pogingen. De orkestratie- en automatiseringsmogelijkheden reduceren de noodzaak voor arbeidsintensieve, handmatige processen en verkorten de tijd tussen detectie en respons.

Compliance rechtmatig aftappen

Helpt communicatieserviceproviders te voldoen aan ETSI, CALEA en andere voorschriften en normen op het gebied van rechtmatig aftappen. Ondersteunt veel verschillende soorten netwerken en biedt een hoge mate van automatisering van de complianceprocessen voor rechtmatig aftappen met volledige audittrails en weinig administratieve overhead, zonder serviceonderbrekingen.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

1-800-4Verint (1-800-483-7468)